Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp bất thường sẽ quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách của nền kinh tế

11/12/2021 15:05:00 congluan.vn
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chuẩn bị kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình đề ra của đợt họp thứ nhất Phiên họp thứ 6.

Ngày 10/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc đợt họp thứ nhất của Phiên họp thứ 6, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Phát biểu kết thúc đợt họp thứ nhất Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong đợt làm việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung toàn bộ thời gian để cho ý kiến về những nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường tới - kỳ họp xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách của nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình đề ra của đợt họp thứ nhất Phiên họp thứ 6 lần này. Đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị đối với kỳ họp bất thường của Quốc hội cũng đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn những nội dung cần được tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với nhau, thống nhất trong Chính phủ; đồng thời phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình chuẩn bị để thống nhất các quan điểm, nội dung, phương án trình.

Về nội dung của chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây không phải là chương trình đầu tư công mở rộng mà là chính sách để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kỹ lưỡng và đề nghị cần phải có sự đầu tư công phu hơn nữa nội dung chính sách, xác định mục tiêu, phương hướng, quan điểm, nguyên tắc của việc thiết kế gói chính sách; nhấn mạnh phải dựa trên cơ sở căn cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, có nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để thực sự có giải pháp tài chính, tiền tệ tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phải có chính sách về y tế; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động; các lĩnh vực an sinh xã hội, thị trường lao động; về đầu tư kết cấu hạ tầng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thống nhất chủ trương, nội dung của kỳ họp bất thường sẽ tối đa là trong 4 vấn đề đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tuy nhiên, "phải đến kết thúc đợt hai của Phiên họp thứ 6 mới có thể chính thức kết luận về nội dung của kỳ họp bất thường, do nội dung về gói chính sách tài khóa, tiền tệ và một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển TP.Cần Thơ cần được xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong đợt họp thứ hai. Đồng thời, các nội dung khác cũng cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, báo cáo thẩm tra trên cơ sở nâng cao tối đa về chất lượng, tránh trường hợp vừa sửa luật xong đã lại phát sinh bất cập hoặc sửa điều luật này làm mâu thuẫn với điều luật khác", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo dự kiến chương trình, đợt họp thứ hai Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/12/2021.

N.Hường

congluan.vn