Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm về tài chính, đầu tư xây dựng tại huyện Phong Điền

02/05/2021 06:56:00 congluan.vn
(CLO) Mới đây, cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ đã ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Phong Điền trong việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

Theo kết luận thanh tra, ngoài những mặt làm được, đoàn thanh tra cũng phát hiện một số tồn tại.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra ngẫu nhiên nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ từ năm 2018 - 2020, kết quả phòng Tài chính - Kế hoạch đã chi và quyết toán vượt định mức chi quản lý hành chính là 121,4 triệu đồng.

Trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng cũng kiểm tra ngẫu nhiên đối với nguồn thu bán hồ sơ thầu từ năm 2018 - 2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, phát hiện một số nội dung chi không phục vụ công tác mở thầu, tổng số tiền là 81,5 triệu đồng. 

Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số công trình cho thấy, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến việc thi công thực hiện một số hạng mục chưa đúng với khối lượng thiết kế được duyệt và khối lượng hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng cũng chi vượt định mức chi quản lý hành chính năm 2019 với ó tiền 66,5 triệu đồng.

Không chỉ vậy, một số công trình qua kiểm tra cho thấy, đơn vị lập dự toán bao gồm 10% thuế VAT là chưa đúng quy định.

Cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ cho rằng trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các đơn vị có liên quan….

Từ những tồn tại nêu trên, cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Phong Điền nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót đã nêu.

Qua Thanh tra, cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan truy nộp vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ 602 triệu đồng.

Đến ngày 22/3/20201 số tiền 602 triệu đồng đã được các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố Cần Thơ.

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu giảm trừ khi thanh quyết toán các đơn vị có liên quan với tổng số tiền là 128 triệu đồng.

Minh Chí

congluan.vn