Cá nhân cho thuê nhà sẽ không phải nộp thuế trong năm 2021

23/06/2021 08:09:00 congluan.vn
(CLO) Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị định 52 của Thủ tướng Chính phủ, các cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, sẽ không phải nộp thuế trong năm 2021.

Chiều ngày 22/6, Tổng cục Thuế đã có thông báo về việc hướng dẫn thu thuế theo Thông tư 40.

Trong thông báo này, Bộ Tài chính cho biết: Hoạt động cho thuê nhà là hoạt động kinh doanh theo hợp đồng ký kết, thời hạn cho thuê thường là từ 6 tháng đến một năm, nhiều năm. 

Theo quy định của pháp luật thuế, hoạt động cho thuê nhà sẽ phải khai thuế theo từng lần phát sinh, nhằm thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cũng theo Tổng cục Thuế, Thông tư 40, quy định về việc thu thuế 5% thuế Giá trị gia tăng và 5% thuế Thu nhập cá nhân đảm bảo đúng quy định các Luật thuế liên quan.

Theo đó, các cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế. 

Đồng thời, Tổng cục Thuế nhấn mạnh: Để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

“Cá nhân cho thuê tài sản phát sinh thuế Thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2021 sẽ chưa phải nộp thuế cho đến ngày 31/12/2021”, Tổng cục Thuế khẳng định.

Trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Cơ quan Thuế triển khai quản lý thuế điện tử đối với cá nhân để đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

congluan.vn