Becamex IJC: Quý 4 lãi 144 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ

03/02/2021 15:57:00 cafef.vn
Nhờ doanh thu tăng và điều chỉnh giá vốn kinh doanh bất động sản kỳ trước giúp Becamex IJC lãi cao trong quý 4/2020.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã chứng khoán: IJC) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 302,5 tỷ đồng tăng 57,3% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán chỉ là 75 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt hơn 227 tỷ đồng, tăng 155% so với quý 4/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế đạt 144,5 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2019. Becamex IJC cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do tổng doanh thu các hoạt động tăng, đồng thời tổng cho phí giảm 13% so điều chỉnh giá vốn kinh doanh bất động sản kỳ trước.

Lũy kế cả năm 2020, Becamex IJC đạt 2.142 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 34% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 368,7 tỷ đồng tăng gần 30% so với năm 2019, tương đương EPS đạt 2.535 đồng. Năm 2020, IJC đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 2020 IJC đã hoàn thành vượt 3% mục tiêu về doanh thu và vượt 47,5% mục tiêu về lợi nhuận.

Becamex IJC: Quý 4 lãi 144 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Tại ngày 02/2/2021, thị giá IJC đạt 22.000 đồng/cổ phiếu tăng mạnh so với mức giá 15.190 đồng/cổ phiếu của phiên giao dịch hồi đầu năm 2020. Ngày mai (3/2) 80 triệu cổ phiếu IJC  sẽ được giao dịch niêm yết bổ sung trên HoSE - Đây là lượng cổ phiếu mà IJC đã bán đấu giá vào ngày 18/12/2020 cho 31 nhà đầu tư với giá bình quân 12.517 đồng/cổ phiếu. Mới đây, IJC tiếp tục thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10,3%/năm. Thời điểm thực hiện trong tháng 12.

Becamex IJC: Quý 4 lãi 144 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 2.
 

 

cafef.vn