Bầu Hiển muốn đầu tư 4 dự án tại Lâm Đồng, trong đó có 1 dự án thế chỗ FLC vừa bị dừng chấp thuận

07/04/2022 13:20:00 toquoc.vn
Cả 4 dự án đều nằm trong khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 5/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về đề xuất đăng ký thực hiện dự án tại huyện Đức Trọng.

Theo đó, tập đoàn của bầu Hiển muốn đầu tư 4 dự án gồm: Khu đô thị Nam sông Đa Nhim - Khu 1 (153 ha); Khu đô thị mới phía Bắc dự án Nam sông Đa Nhim; Khu đô thị mới phía Nam dự án Nam sông Đa Nhim (Khu 2) và Khu đô thị mới.

Qua xem xét văn bản ngày 19/3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đề xuất đăng ký thực hiện dự án tại huyện Đức Trọng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết đối với dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim - khu 1 (quy mô diện tích 153ha), Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án vào ngày 28/3 vừa qua. Hiện nay, Sở đang chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định.

Do đó, trường hợp Tập đoàn T&T có nhu cầu nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ về Sở trước ngày 18/4. Sở sẽ xem xét hồ sơ của công ty khi hồ sơ đề xuất dự án đầu tư của FLC không đáp ứng các điều kiện quy định.

Trong trường hợp Tập đoàn T&T không nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, sau khi Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia và sẽ thông tin đến công ty để tham gia đăng ký thực hiện dự án và tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

 

Khu vực sông Đa Nhim

Trước đó, liên quan đến dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim - khu 1, dự án dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC khảo sát nghiên cứu tại Thông báo số 200/TB-UBND ngày 01/8/2018 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt tại buổi làm việc với Tập đoàn FLC liên quan đến việc thu hút đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim được phê duyệt, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Tuy nhiên qua theo dõi, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng cho biết hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Với 3 dự án còn lại là mà Tập đoàn T&T đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện huyện Đức Trọng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị mới Liên Nghĩa và khu đô thị mới tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Vì vậy, chưa có cơ sở xem xét về đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho từng dự án theo quy định.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn