11 ngân hàng bị thanh tra về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

14/03/2023 06:00 daidoanket.vn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri Hà Nội về thanh tra, kiểm tra các ngân hàng trong phát hành, tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Theo đó, NHNN đã thanh tra đột xuất và có kết luận thanh tra tại 11 tổ chức tín dụng (TCTD) liên quan đến trái phiếu.

11 ngân hàng bị thanh tra về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Ảnh minh họa.

Cụ thể, NHNN cho hay, trong thời gian qua công tác thanh tra, giám sát được NHNN xác định trọng tâm, nhất là tập trung vào các hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm, việc chấp hành quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn… Trong năm 2022, Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã triển khai 1.420 cuộc thanh, kiểm tra, gồm 1.034 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 385 cuộc thanh, kiểm tra đột xuất.

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, thị trường TPDN, NHNN đã triển khai đột xuất và ban hành kết luận thanh tra hoạt động đầu tư TPDN tại 11 TCTD. Trên cơ sở kết luận thanh tra, NHNN đã ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các TCTD có hành vi vi phạm. Kết luận thanh tra và các biện pháp xử lý có liên quan đóng góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và các rủi ro có nguy cơ gây mất an toàn hoạt động (nếu có), đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư TPDN.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, dấu hiệu vi phạm pháp luật để phòng ngừa, xử lý phù hợp, hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

NHNN còn thông tin thêm, TPDN có 2 hình thức chào bán công khai và riêng lẻ. Ngoài các quy định chung, thời gian qua NHNN cũng đã ban hành các quy định nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn để kiểm soát hoạt động mua, đầu tư TPDN của tổ chức tín dụng. Chẳng hạn, quy định về trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng bao gồm cả đầu tư TPDN; hoạt động mua, đầu tư TPDN được tính vào dư nợ tín dụng của một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan khi xác định giới hạn cấp tín dụng; tổ chức tín dụng chỉ được mua TPDN khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3%...

Trách nhiệm của TCTD khi cung cấp các dịch vụ liên quan đến TPDN cũng đã được đề cập trong luật Các TCTD và một số văn bản khác. Theo đó, khi thực hiện hoạt động mua, bán TPDN, dịch vụ liên quan đến TPDN, các TCTD phải được NHNN cấp phép; tuân thủ các quy định; báo cáo NHNN định kỳ; thực hiện các kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo của NHNN đối với hoạt động mua, bán TPDN, dịch vụ liên quan đến TPDN.

NHNN cho biết, trong thời gian tới sẽ thực hiện một số giải pháp kiểm soát và hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư TPDN của các TCTD. Cụ thể, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về TPDN để khắc phục những bất cập, hạn chế phát sinh, tạo khung khổ cho thị trường TPDN phát triển lành mạnh, trong đó có quy định bắt buộc xếp hạng tín nhiệm đối với TPDN phát hành ra công chúng và riêng lẻ theo lộ trình. Đồng thời, tăng cường thanh tra, giám sát; phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cơ cấu lại và phát triển bền vững các phân đoạn thị trường tài chính, trong đó có thị trường TPDN để thúc đẩy thành kênh huy động vốn trung dài hạn chính của nền kinh tế…