'Vua khí' GAS: Quý 1 lãi 3.495 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ, cao hơn ước tính

30/04/2022 06:38:00 toquoc.vn
Trong kỳ biên lãi gộp của GAS được cải thiện lên 19,3%, lãi gộp tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (mã chứng khoán GAS) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 26.689 tỷ đồng – tăng 52% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng nên lãi gộp đạt 5.136 tỷ đồng tăng 57% so với quý 1/2021. Biên lãi gộp được cải thiện từ 18,6% lên 19,3%.

Trong kỳ GAS thu về 261,5 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ, chi phí lãi vay và chi phí Quản lý doanh nghiệp đều tăng cao hơn cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí và ghi nhận 39 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác GAS lãi sau thuế 3.495 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 3.429 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.789 đồng.

 

Năm 2022, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu là 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7.039 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,2% và 20,5% so với thực hiện trong năm 2021.

Như vậy kết thúc quý 1, GAS đã hoàn thành được 33,4% mục tiêu về doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận.

PV Gas cho biết, hoạt động của doanh nghiệp dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, thách thức đối mặt còn đến từ xu thế chuyển dịch năng lượng, biến động giá các sản phẩm dầu mỏ, gia tăng nguồn năng lượng tái tạo và giảm huy động khí cho sản xuất điện; xuất hiện đơn vị kinh doanh cạnh tranh trực tiếp sản phẩm khí (LNG); dự kiến giá LNG nhập khẩu ở mức cao.

Cùng với đó, thị trường kinh doanh LPG trong nước có sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn cung, khách hàng.

Việc triển khai các dự án phát triển hạ tầng kinh doanh LNG, LPG (các kho quy mô) tiếp tục gặp khó khăn do bị ràng buộc bởi nhiều quy định đối với doanh nghiệp cổ phần nhà nước chi phối…

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn