VNM, PPC, DGC, FCN, TVB, NLG, HBC, KBC, IBC, AGG, HDC, NHA, SPI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

29/01/2021 08:47:04 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 20.896.453 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cp (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/2 đến 3/3/2021.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Quỹ ngoại Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 28.724.630 cp (tỷ lệ 8,96%). Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Đào Hữu Huyền sở hữu 26.532.473 cp (tỷ lệ 17,83%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/2 đến 4/3/2021.

CTCP Fecon (FCN): Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 881.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.089.087 cp (tỷ lệ 7,33%). Giao dịch thực hiện ngày 21/1/2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt đã mua 208.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 36.805.503 cp (tỷ lệ 67,25%). Giao dịch thực hiện từ 22/12/2020 đến 20/1/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển Nam Khang đăng ký bán toàn bộ 11.319.134 cp (tỷ lệ 3,96%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/2 đến 30/2/2021.

CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Nguyễn Văn Quang Huy, nhà đầu tư, đăng ký bán toàn bô 131.938 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/2 đến 1/3/2021.

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC): Quỹ ngoại Amersham Industries Limited đã mua 626.200 cp, và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 1.360.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 26.605.900 cp (tỷ lệ 5,6637%) lên 28.592.100 cp (tỷ lệ 6,0865%). Giao dịch thực hiện ngày 27/1/2021.

CTP Đầu tư Apax Holdings (IBC): Ông Quách Mạnh Hào, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 1,11 triệu cp (tỷ lệ 1,36%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/2 đến 1/3/2021.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG): Quỹ ngoại Hourai Consulting đã bán 109.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 312.453 cp (tỷ lệ 0,379%). Giao dịch thực hiện từ 28/12/2020 đến 26/1/2021.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã bán 279.520 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.515.815 cp. Giao dịch thực hiện từ 20/12/2020 đến 31/12/2021.

Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA): Ông Peter Eric Dennis đã bán 107.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.134.060 cp (tỷ lệ 4,7%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/1/2021.

CTCP SPI (SPI): Ông Nguyễn Cảnh Dương, nhà đầu tư, đã mua 197.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.280.600 cp (tỷ lệ 7,62%). Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SPI, cùng thời gian, bà Phạm Thị Thu Hoài, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 123.600 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.108.700 cp (tỷ lệ 6,59%).

cafef.vn