VNM, HPG, NLG, CVT, VNG, VIX, SEA, CC1: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

25/11/2020 10:25:00 cafef.vn
Tổng hợp thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HSX/HNX.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức F&N Dairy Investments PTE.LTD đăng ký mua 20.896.453 cổ phiếu. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cổ phiếu (tỷ lệ 11,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/11 đếm 25/12/2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Ông Trần Đình Long, Chủ tịch hội đồng quản trị đăng ký mua 24 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Long sở hữu 840 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 25,35%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/11 đến 25/12/2020.

Trong khi đó, cùng thời gian, ông Doãn Gia Cường, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, đăng ký bán 24 triệu cổ phiếu trong tổng số 65.530.604 cổ phiếu (tỷ lệ 1,98%) đang sở hữu.

Ngoài ra, quỹ ngoại PENM III Germany GmBH & Co.KG đăng ký bán toàn bộ 76.528.573 cổ phiếu (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/11 đến 25/12/2020.

Công ty Cổ phần CMC (CVT): Công ty cổ phần Chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam đã bán toàn bộ 3.999.088 cổ phiếu (tỷ lệ 10,9%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CVT, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc, đã bán 110.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.358.707 cổ phiếu (tỷ lệ 6,43%). Giao dịch thực hiện ngày 23/11/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu là mẹ của ông Cao Tấn Thạch-TV. hội đồng quản trị Nam Long thông báo giao dịch đăng ký bán 657.700 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 6.284.166 đơn vị còn 5.626.466 đơn vị nhằm cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 26/11 đến 25/12/2020.

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG): Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công đã mua 1.506.720 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.003.690 đơn vị lên 6.510.410 đơn vị. Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2020.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX): Công ty cổ phần tư vấn quản lý và Đầu tư Đỏ đã mua 771.500 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.998.806 cp (tỷ lệ 9,39%). Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2020.

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần (SEA): Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên đã mua 26.853.690 cổ phiếu (tỷ lệ 21,48%). Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2020.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Công ty Cổ phần (CC1): Bộ Xây dựng đăng ký bán toàn bộ 44.583.500 cổ phiếu (tỷ lệ 40,66%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2020.

cafef.vn