VNM, HBC, TDG, PMG, C47, OPC, VIG, TV2, APS, CSC, INC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

07/04/2021 16:31:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cp (tỷ lệ 17,79%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/4 đến 7/5/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Nguyễn Văn Tịnh, người được ủy quyền công bố thông tin, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 342.882 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/4 đến 5/5/2021.

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG): Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Thái sở hữu 285.400 cp (tỷ lệ 1,7%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/4 đến 7/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TDG, cùng thời gian, ông Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hiếu sở hữu 895.018 cp (tỷ lệ 5,34%).

Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (PMG): Lemon Gas Co., Ltd đã mua 11.492.327 cp (tỷ lệ 24,8%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Lemon Gas không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 2/4/2021.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47): Bà Nguyễn Thùy Linh, em dâu ông Bùi Văn Tuynh – Thành viên Hội đồng quản trị – đã bán toàn bộ 130.350 cp (tỷ lệ 0,7%). Giao dịch thực hiện từ 10/3 đến 29/3/2021.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC): Ông Trịnh Việt Tuấn, con ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch Hội đồng quản trị – đăng ký mua 115.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 155.098 cp (tỷ lệ 0,58%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/4 đến 6/5/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG): Bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.958.700 cp (tỷ lệ 5,74%). Giao dịch thực hiện ngày 29/3/2021.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2): America LLC đã bán 104.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.880.150 cp (tỷ lệ 5,22%) xuống 1.776.150 cp (tỷ lệ 4,93%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/3/2021.

Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Lucerne Enterprise Ltd đã bán 341.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuòng2.858.700 cp (tỷ lệ 7,33%). Giao dịch thực hiện ngày 31/3/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC): Bà Đầo Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Thủy sở hữu 935.421 cp (tỷ lệ 4,35%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/4 đến 6/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CSC, bà Vũ Thị Thanh Lam, Thành viên Ban kiểm sát, đã bán toàn bộ 362.607 cp (tỷ lệ 1,68%). Giao dịch thực hiện ngày 31/3/2021.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Idico (INC): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Idico đã bán toàn bộ 200.000 cp (tỷ lệ 10%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/3/2021.

toquoc.vn