VNM, DTL, CMX, AST, CEE, PET, TNG, DHC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

11/12/2020 08:11:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 20.896.453 cổ phiếu. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 221.856.553 cổ phiếu (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/12/2020 đến 13/1/2021.

Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL): Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thép Tâm Đức đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch công ty Tâm Đức sở hữu 12.011.179 cổ phiếu (tỷ lệ 19,81%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2020 đến 15/1/2021.

Công ty cổ phần Camimex (CMX): KB Securityes Co.,LTD đã mua 159.800 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.073.446 cổ phiếu (tỷ lệ 13,44%). Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2020.

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco (AST): Tổ chức PENM IV Germany GmbH & Co.KG đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch tổ chức này sở hữu 7.733.390 cổ phiếu (tỷ lệ 17,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/12/2020 đến 13/1/2021.

Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng CII (CII E&C – CEE): Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp HCM đăng ký mua 3.549.300 cổ phiếu. Trước giao dịch CII sở hữu 28.059.622 cổ phiếu (tỷ lệ 71,04%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/12/2020 đến 12/1/2021.

Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET): Quỹ ngoại Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 500.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.494.768 cổ phiếu (tỷ lệ 6,58%). Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG): Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên hội đồng quản trị, đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.332.805 cổ phiếu (tỷ lệ 4,5%). Giao dịch thực hiện từ 23/11 đến 7/12/2020.

Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Nghĩa sở hữu 1.850.007 cổ phiếu (tỷ lệ 3,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2020 đến 14/1/2021.

cafef.vn