VNDIRECT lãi trước thuế 6 tháng đạt hơn 1.100 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm 2021

20/07/2021 12:50:00 toquoc.vn
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của VNDIRECT đạt trên 2.154 tỷ đồng, tăng trưởng 148% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.135 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2020, chính thức hoàn thành kế hoạch kinh doanh của cả năm như đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Mã: VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng Quý 2/2021 với tổng doanh thu hoạt động đạt 1.091 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 489,9 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong Quý 2/2021, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VNDIRECT là doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, đạt 371,3 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đó là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt lần lượt 327,8 và 244,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 161% và 216% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi phí, cùng mức tăng trưởng 681 tỷ đồng trong doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong Quý 2/2021 cũng tăng 312,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 423,4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính & chi phí quản lý công ty lần lượt ghi nhận 98,6 & 85,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận kế toán trước thuế trong Quý 2/2021 đạt 489,9 tỷ đồng, tăng trưởng 192% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 389 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của VNDIRECT đạt trên 2.154 tỷ đồng, tăng trưởng 148% so với cùng kỳ.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.135 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2020, chính thức hoàn thành kế hoạch kinh doanh của cả năm như đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Lý giải về kết quả kinh doanh tích cực, báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận cho biết Quý 2/2021, các chỉ số chứng khoán liên tục tăng đồng thời thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao đã tác động tích cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cụ thể, chỉ số VN-INDEX đã tăng 18,2% trong Quý 2/2021 và 27,6% kể từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 26.610 tỷ đồng trong Quý 2/2021, tăng 38,1% so với Quý 1/2021 và tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2020.

Việc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tài khoản mở mới cũng là yếu tố quan trọng giúp VNDIRECT đạt được thành tích kinh doanh tích cực.

VNDIRECT chào đón trên 76.000 tài khoản mới trong Quý 2/2021, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNDIRECT mở mới trên 141.000 tài khoản, tăng trưởng 144% so với cùng kỳ, nâng tổng số tài khoản VNDIRECT đang quản lý lên đến trên 550.000 tài khoản.

toquoc.vn