Vinare (VNR) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu thưởng

09/07/2021 08:24:00 toquoc.vn
Trước đó cuối tháng 6/2021 Vinare vừa chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%.

Ngày 15/7 tới đây Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 19,66 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 196,6 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Dự kiến sau phát hành Vinare tăng vốn điều lệ từ hơn 1.310 tỷ đồng hiện nay lên trên 1.507 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của công ty ghi nhận, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm đạt 1.578 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm trước đó.

Còn lợi nhuận sau thuế tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 311 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 Vinare còn 892 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra công ty còn 211 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 131 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bắt buộc và 566 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Vinare (VNR) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.
 

Trước đó ngày 29/6 Vinare vừa chốt danh sách cổ đông chi hơn 196 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% cho cổ đông.

Tiền sẽ được thanh toán vào 28/7/2021.

Trên thị trường, cổ phiếu VNR sau khi tăng mạnh giai đoạn nửa cuối tháng 6/2021 – đặc biệt đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6/2021 ở mức 29.320 đồng/cổ phiếu – thì VNR đã điều chỉnh giảm vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua.

Hiện VNR giao dịch quanh mức 25.300 đồng/cổ phiếu.

Nếu so với thời điểm đầu năm 2021 giá này cũng đã tăng khoảng 33%.

Vinare (VNR) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu thưởng - Ảnh 2.
 
toquoc.vn