Vinafreight (VNF) đặt kế hoạch lãi giảm hơn 90% trong năm 2022, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu Cảng Mipec lên trên 51%

06/04/2022 08:52 toquoc.vn

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm hơn 90% trong năm 2022

Năm 2021, Vinafreight ghi nhận doanh thu hợp nhất 4.904 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 118 tỷ đồng, tăng lần lượt 98,4% và 694% so với thực hiện năm 2020.

Nguyên nhân là do giá cước hàng không tăng cao và sản lượng của hãng hàng không Etihad Airways (do Vector là GSA) lớn nên dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến. Tuy nhiên trong năm nay, hãng Etihad Airways không còn duy trì hợp đồng với Vector.

Do vậy, Công ty cổ phần Vinafreight (mã CK - VNF) dự kiến trình kế hoạch năm 2022 với doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng, giảm lần lượt 62,3% và 91,5% so với thực hiện năm 2021.

Nguồn: VNF

Cổ tức dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Đồng thời, Hội đồng quản trị VNF cũng dự trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, VNF dự kiến phát hành 5.277.340 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20%. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến tăng lên 316,8 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên trong năm nay.

Vinafreight đặt ra các biện pháp thực hiện cho kế hoạch kinh doanh năm 2022. VNF đặt mục tiêu quan trọng trong việc củng cố hoạt động logistics nội địa, phát triển lưu kho, phân phối hàng hóa hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, VNF sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Hà Nội – Hải Phòng và đại lý Pan Con, củng cố hoạt động kinh doanh GSA của công ty Vector và duy trì cơ cấu công ty Vietway ở mức phù hợp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Trong hoạt động đầu tư, năm 2022 công ty duy trì đầu tư vào Công ty Cảng MIPEC Hải Phòng, Công ty Cổ phần Logistics Thăng Long và Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc.

Nâng tỷ lệ sở hữu Công ty cổ phần Cảng MIPEC lên 51%

Theo tài liệu đại hội, VNF trình Đại hội cổ đông thông qua giao dịch mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần cảng Mipec để nâng tỷ lệ sở hữu trên 51% mà không phải chào mua công khai. Hiện VNF đang đầu tư vào công ty cảng với tỷ lệ sở hữu 20%.

Thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua cho phép nhóm cổ đông bao gồm Công ty Vinafreight và Người có liên quan đến công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Mipec dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu trên 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty cảng Mipec mà không phải chào mua công khai.