Vietjet Air lỗ 100 tỷ đồng quý cuối năm

03/04/2022 11:31 toquoc.vn

Công ty cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet Air) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu thuần 2.789 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu Vietjet Air giảm 37% nhưng so với quý 3/2021 thì doanh thu đã tăng nhẹ trở lại.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Vietjet đạt 370 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các loại chi phí, Vietjet báo lỗ 82 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, lỗ trước thuế 82 tỷ đồng và lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ là 102 tỷ đồng.

 

 

Mặc dù lỗ lớn quý cuối năm, nhưng lũy kế năm 2021, Vietjet Air vẫn có lãi trước thuế 186 tỷ đồng và lãi sau thuế 100 tỷ đồng. So với năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng 46%.

Giống với năm 2020, Vietjet tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và báo lỗ gộp 1.953 tỷ đồng. Lợi nhuận năm nay của Vietjet chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính, khi hoạt động này đem về 3.920 tỷ đồng.

Trong năm qua, vay nợ ngắn hạn của Vietjet giảm từ 10.100 tỷ đồng xuống chỉ còn 7.250 tỷ đồng. Ngược lại, vay và trái phiếu phát hành dài hạn tăng vọt từ 1.347 tỷ đồng lên 8.206 tỷ đồng.

Phần tăng thêm chủ yếu đến từ Công ty chứng khoán HDB, với giá trị 7.123 tỷ đồng. Đây là trái phiếu phát hành không yêu cầu tài sản đảm bảo và chịu lãi suất cố định 9,5%/năm đầu tiên kể từ ngày phát hành và lãi suất thả nổi trong những năm tiếp theo cho đến ngày đáo hạn.

Năm 2021, Vietjet đã trả gần 800 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 77% so với năm trước.