VietinBank muốn giữ lại hơn 9.600 tỷ đồng lợi nhuận năm 2021 để chia cổ tức bằng cổ phiếu

09/04/2022 06:48:00 toquoc.vn
Ngân hàng Thuong mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo phê duyệt của ngân hàng Nhà nước.

Nguồn huy động từ Tài chính kinh tế và dân cư tăng 8-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 1,8%.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lợi nhuận năm 2022 của VietinBank có thể đạt trên 19.300 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2021, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng đạt 16.860 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7%.

Năm 2021, dư nợ tín dụng của VietinBank tăng 11,1% đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng phân khúc có tỷ suất sinh lời cao SME và Bán lẻ với tỷ trọng tăng từ 54% lên 57%.

Nguồn vốn huy động của VietinBank năm 2021 tăng 17,3% lên hơn 1,16 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn CASA thị trường 1 được cải thiện, tăng hơn 20% so với năm 20200. Tỷ trọng CASA tăng từ 19,6% năm 2020 lên hơn 20% năm 2021.

Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2021 của VietinBank là 13.622 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng phúc lợi, lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 9.624 tỷ đồng. VietinBank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

 

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn