VIB, DXG, VPB, DTL, TDM, AGG, LCG, TVC, PAN, SGR, BBC, NAF, CTC, VC5, PVP, CET, EBA, VXP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

25/12/2020 08:22:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Trần Đức Quý, cha bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Quý sở hữu 10.134.286 cổ phiếu (tỷ lệ 0,91%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2020 đến 26/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, cùng thời gian, ông Đỗ Xuân Thụ, cha ông Đỗ Xuân Hoàng – Thành viên hội đồng quản trị – đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu trong tổng số 46.183.594 cổ phiếu (tỷ lệ 4,163%) đang sở hữu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Quỹ Norges bank đã nán 530.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 88.196.550 cổ phiếu (tỷ lệ 17,0169%) xuống 87.666.550 cổ phiếu (tỷ lệ 16,9146%). Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2020.

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Công đoàn ngân hàng đã mua 573.131 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.267.357 cổ phiếu (tỷ lệ 1,687%). Giao dịch thực hiện từ 4/12 đến 22/12/2020.

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL): Ông Nguyễn Thanh Trúc đã mua 2,2 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 235.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,39%) lên 2.435.000 cổ phiếu (tỷ lệ 4,02%). Giao dịch thực hiện từ 23/12 đến 24/12/2020.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu trong tổng số 900.000 cổ phiếu đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12 đến 26/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản An Gia (AGG): Hourai Consulting Ltd đăng ký bán 159.865 cổ phiếu trong tổng số 422.253 cổ phiếu (tỷ lệ 0,512%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2020 đến 26/1/2021.

Công ty Cổ phần Licogi 16 (LCG): Quỹ ngoại Lucerne Enterprise Ltd đã bán 4 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 20.854.432 cổ phiếu (tỷ lệ 18,1%) xuống 16.854.432 cổ phiếu (tỷ lệ 14,62%). Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty Trách nhiệm hữu hạn TMV Tùng Trí Việt đăng ký mua 6.471.000 cổ phiếu. Trước giao dịch công ty Tùng Trí Việt sở hữu 17.104.073 cổ phiếu (tỷh lệ 37,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN): Quỹ đầu tư Thành viên SSI (SSI-IMF) đã bán 298.436 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 376.126 cổ phiếu (tỷ lệ 0,18%). Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2020.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR): Ông Phạm Tuấn, Giám đốc Đầu tư phát triển kiêm trưởng phòng đầu tư phát triển, đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.521.537 cổ phiếu (tỷ lệ 5,87%). Giao dịch thực hiện từ 11/12/2020 đến 11/1/2021.

Công ty Cổ phần Nafoods (NAF): Quỹ ngoại Endurance Capital Vietnam I Limited đã bán 1,5 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.483.267 cổ phiếu (tỷ lệ 5,22%). Giao dịch thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2020.

Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC): Ông Trần Danh Lượng, Ủy viên hội đồng quản trị, đăng ký mua 2.182.216 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Lượng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Bibica (BBC): Lotte Corporation đăng ký bán toàn bộ 6.789.730 cổ phiếu (tỷ lệ 44,03%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/1/2020 đến 27/1/2021.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (VC5): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Media Market đã bán 245.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 265.600 cổ phiếu (tỷ lệ 5,31%) xuống 20.600 cổ phiếu (tỷ lệ 0,41%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/12/2020.

Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP): Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI đã bán 2.781.000 cổ phiếu trong tổng số toàn bộ 9.543.747 cổ phiếu đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.727.747 cổ phiếu (tỷ lệ 7,17%). Giao dịch thực hiện ừ 23/11 đến 22/12/2020.

Tiếp đó Quản lý quỹ PVI đăng ký bán nốt toàn bộ 6.762.747 cổ phiếu đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Tech – Vina (CET): Ông Hoàng Văn Hải, chủ tịch hội đồng quản trị, đã bán toàn bộ 313.995 cổ phiếu (tỷ lệ 5,19%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 1/12 đến 21/12/2020.

Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà (EBA): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc đăng ký mua 2.459.369 cổ phiếu. Trước giao dịch Công ty Minh Ngọc sở hữu 5.084.695 cổ phiếu (tỷ lệ 32,8%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 15/2/2021.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Vetvaco (VXP): Công ty Cổ phần Anova đăng ký mua 179.000 cổ phiếu. Trước giao dịch công ty này sở hữu 685.000 cổ phiếu (tỷ lệ 19,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2020 đến 20/1/2021.

cafef.vn