Vận tải biển khởi sắc, Hải An (HAH) lãi ròng kỷ lục 203 tỷ đồng trong quý 4, gấp 4 lần cùng kỳ

04/02/2022 06:51:00 toquoc.vn
Lợi nhuận cả năm 2021 tăng gấp 3 so với năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2021, Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) trong năm nay đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, trong quý 4 năm 2021, công ty thu về 671 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 85% so với cùng kì năm trước.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp quý 4 của Hải An là 337 tỷ đồng, đã tăng 316% từ mức 81 tỷ của quý 4 năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Hải An cũng đã tăng 8 tỷ trong quý này.

Bên cạnh đó, Hải An còn lãi hơn 9 tỷ từ các công ty liên doanh liên kết.

 

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Hải An là 323 tỷ, tăng 413% so với cùng kỳ.

Cộng thêm 1 tỷ từ lợi nhuận khác, công ty lãi 324 tỷ trước thuế. Cuối cùng, công ty mẹ Hải An thu về 203 tỷ lãi sau thuế, tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, doanh thu của Hải An là 1.955 tỷ, tăng 64%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 446 tỷ, tăng 223% so với năm 2020.

Phía doanh nghiệp giải thích nguyên nhân khiến lợi nhuận của công ty tăng mạnh trong năm nay là giá cho thuế tàu tăng; sản lượng vận tải tăng cùng với giá cước tăng khiến lợi nhuận từ đội tàu tăng mạnh; sản lượng hoạt động khai thác cảng và depot cũng tăng; lợi nhuận từ công ty liên kết tăng.

 

Biến động cổ phiếu HAH

toquoc.vn