Văn Phú Invest (VPI) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 tăng 25% lên 430 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10% thay cho mức 0% như kế hoạch

18/04/2022 06:31 toquoc.vn

Ngày 26/4 tới đây Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest (mã chứng khoán VPI) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt ngày 28/3/2022. Hiện công ty đã công bố tài liệu trình Đại hội lần này.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 Văn Phú Invest đạt 2.610 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 20,6% so với năm trước đó. Trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận trước thuế đạt 392 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 344 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với số lãi 307 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 348 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2021 của công ty chủ yếu từ kinh doanh bất động sản – là bàn giao các sản phẩm thuộc dự án The Terra An Hưng và các dự án Grandeur Palace Giảng Võ.

Bên cạnh đó công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu từ dịch vụ cho thuê căn hộ tại dự án Khu căn hộ dịch vụ Khách sạn Hồ Tây.

 

Chia cổ tức tỷ lệ 10%: Với kết qủa đạt được, để ghi nhận sự đóng góp của các cổ đông trong năm 2021 đã đồng hành cùng công ty, Văn Phú invest trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dành 220 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông thay cho mức 0% không trả như kế hoạch đặt ra hồi đầu năm.

Văn Phú Invest cũng cho biết sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu, để dành nguồn lực thực hiện các dự án mới.

Cùng với đó Văn Phú Invest cũng trình phương án phát hành gần 22 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 220 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế tích lũy chưa phân phối.

Tính đến 31/12/2021 Văn Phú Invest còn 878 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 15 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 7 tỷ đồng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Kế hoạch kinh doanh, năm 2022 Văn Phú Invest đặt mục tiêu đạt 2.600 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, gần như đi ngang so với năm 2021.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 538 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, tăng 25% so với lợi nhuận đạt được năm 2021. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10%.