Ủy ban Đạo đức Texas cân nhắc việc cho phép các khoản đóng góp chính trị bằng tiền điện tử

24/10/2021 08:10:00 Bảo Linh
Ủy ban Đạo đức Texas đã đề xuất một quy tắc mới, cho phép các quan chức chính phủ và chính trị gia nhận các khoản đóng góp bằng Bitcoin và tiền điện tử.

Đề xuất đã được đệ trình lên Ngoại trưởng Texas - người đã tìm cách giải quyết và làm rõ các yêu cầu báo cáo về các khoản đóng góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử.

Theo hồ sơ, “quy tắc mới cho phép các ứng cử viên, nhân viên văn phòng và ủy ban chính trị nhận tiền điện tử; không phân biệt giữa bất kỳ loại tiền điện tử nào”.

Nếu được chấp thuận, các khoản đóng góp bằng tiền điện tử sẽ phải được báo cáo dưới dạng đóng góp bằng hiện vật hoặc dưới dạng đầu tư, không phải tiền tệ.

Theo Ủy ban, động thái này “phản ánh cách Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), Sở Thuế vụ (IRS) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đối xử với các khoản đóng góp tiền điện tử”.

Đề xuất làm rõ rằng các chiến dịch chính trị và chính phủ sẽ không thể cho phép chi tiêu tiền điện tử trực tiếp và sẽ yêu cầu thanh lý tiền điện tử trước khi chi tiêu số tiền thu được.

Tuy nhiên, Ủy ban cũng đề cập rằng “quy tắc sẽ không yêu cầu người nắm giữ tiền điện tử lập hồ sơ thanh lý tài sản trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào”.

Ngoài ra, đề xuất có kế hoạch chống lại sự biến động cao của tiền điện tử bằng cách chỉ đạo người lập hồ sơ báo cáo giá trị của bất kỳ loại tiền điện tử nào theo giá trị thị trường hợp lý tại thời điểm nhận.

Tính hợp pháp của mọi khoản đóng góp tiền điện tử sẽ được xác định bằng lời khẳng định rằng người đóng góp không phải là công dân nước ngoài.

Theo hồ sơ, quy tắc mới được đề xuất theo Bộ luật của Chính phủ Texas số §571.062, cho phép Ủy ban thông qua các quy tắc để quản lý Tiêu đề 15 của Bộ luật Bầu cử.

Trước đó, bang Texas đã phê duyệt hai dự luật nhà đất nhằm thúc đẩy việc áp dụng blockchain tiền điện tử.

Bảo Linh
Link gốc