Thành phố Hồ Chí Minh: Kêu gọi đầu tư vào Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông

08/01/2021 21:25:00 daidoanket.vn
Ngày 7/1, Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thông tin danh mục đề xuất thu hút đầu tư vào thành phố Thủ Đức, trong đó có Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông và các dự án trong Khu công nghệ cao.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông, thành phố đang kiện toàn công tác nhân sự cho Ban Chỉ đạo. Trong đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập quy hoạch tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng sẽ họp bàn thống nhất về kế hoạch triển khai công tác quy hoạch tại khu vực này. Trước mắt, Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông. Trong đó, các dự án đã xác định được cụ thể thì được tiến hành kêu gọi đầu tư, song song với vận hành các dự án trong Khu công nghệ cao.

Trước đó, cùng với việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch kêu gọi đầu tư vào 8 khu đô thị lớn của thành phố này, bao gồm Trung tâm tài chính (gắn với Khu đô thị mới Thủ Thiêm); Trung tâm Thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc; Trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao; Trung tâm Giáo dục - Đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ; Trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo lớn nhất Việt Nam; Trung tâm Công nghệ sinh thái (khu vực Tam Đa và đại học Long Phước); Trung tâm Giao thông (kết nối vùng Đông Nam bộ và cảng container Cát Lái) và Khu đô thị cảng Trường Thọ (thuộc quận Thủ Đức hiện nay).

Để xây dựng và phát triển 8 trụ cột đô thị nêu trên, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu phát hành và nhận tiền mua trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh, với tổng khối lượng phát hành trái phiếu của đợt này là 2.000 tỷ đồng. Các trái phiếu có các kỳ hạn 15 năm, 20 năm, 30 năm và được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Thành Luân
daidoanket.vn