Toyota Tsusho đăng ký mua hơn 17 triệu cổ phần Điện Miền Bắc 2 (ND2)

23/12/2020 13:09:00 cafef.vn
Đây là số cổ phần ND2 mà Vinaconex sẽ chuyển nhượng sang.

Công ty Toyota Tsusho Corporation vừa thông báo đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2 của Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 24/12/2020 đến 22/1/2021.

Hiện Toyota Tsusho không sở hữu cổ phiếu ND2 nào. Số cổ phiếu ND2 mà Toyota Tsusho đăng ký mua chiếm 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Điện Miền Bắc 2.

Về mối liên quan, ông Katsuhito Miyajima, Ủy viên hội đồng quản trị, ông Kenichi Suzuki, Thành viên BKS và ông Yasuke Takahashi, Ủy viên hội đồng quản trị của Điện Miền Bắc 2 đều là cán bộ, nhân viên của Toyota Tsusho. Những lãnh đạo này đều mới được Điện Miền Bắc 2 bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường họp ngày 18/12/2020 vừa qua.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu ND2, trước đó Tổng Công ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vianconex – mã chứng khoán VCG) thông báo đăng ký bán bớt gần 17,5 triệu cổ phiếu – đúng bằng số cổ phiếu mà Toyota Tsusho vừa đăng ký mua – trong tổng số hơn 36,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 73,24%) đang sở hữu để cơ cấu lại khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 20/1/2021.

Việc Vinaconex chuyển nhượng vốn tại Điện Miền Bắc 2 cho Toyota Tsusho đã được Đại hội cổ đông bất thường ND2 thông qua trước đó bằng việc cho phép Toyota Tsusho được nhận chuyển nhượng trên 25% cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Toyota Tsusho đăng ký mua hơn 17 triệu cổ phần Điện Miền Bắc 2 (ND2) - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu ND2 trong 6 tháng gần đây.

cafef.vn