Tổng Công ty Tedi đưa 12,5 triệu cổ phiếu TED lên sàn, giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên 30.000 đồng/cp

29/04/2022 08:29 toquoc.vn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch. Theo đó Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – công ty cổ phần (TEDI) được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom với mã chứng khoán TED. Ngày giao dịch đầu tiên 10/5/2022. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 30.000 đồng/cổ phiếu.

Tedi thành lập năm 2010, hiện tại công ty có vốn điều lệ 125 tỷ đồng tương ứng 12,5 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch. Năm 2014 Công ty tiến hành cổ phần hóa theo chủ trương của Nhà nước, trong đó Nhà nước nắm giữ 49% vốn điều lệ. Đến tháng 4/2016 Nhà nước đã thoái hết toàn bộ vốn, cơ cấu cổ đông chủ yếu do nhà đầu tư chiến lược, đối tác lớn và người lao động nắm giữ. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2016.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến 19/11/2021 số cổ phần sở hữu của nước ngoài tại công ty là 34,39%. Tedi có 3 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 72,75% vốn điều lệ, trong đó cổ đông nước ngoài - Oriental Consultants Global Co.,Ltd - là cổ đông lớn nhất nắm giữ 34,14% vốn điều lệ. Cổ đông lớn trong nước có công ty cổ phần Đầu tư MHC sở hữu 30,11% và ông Phạm Hữu Sơn sở hữu 8,5% vốn.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2021 đạt 947 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020. Còn lợi nhuận sau thuế năm 2021 cũng đạt mức tăng trưởng 36,1% lên hơn 60 tỷ đồng.

 

Về kế hoạch kinh doanh, Tedi đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 gần như đi ngang, ước đạt 946 tỷ đồng, còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng dự kiến đi ngang với gần 60 tỷ đồng.