Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) báo lãi 232 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 91% kế hoạch năm

31/01/2021 14:31:00 cafef.vn
Trong đó riêng quý 4/2020 Tổng công ty Dược Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế 71 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm – mã chứng khoán DVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 trong đó ghi nhận doanh thu đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn giảm sâu hơn, đến 5,4% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 162 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 9,5% trong quý 4/2019 lên 10,7% quý 4 vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính giảm 11,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 25,2 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính cũng giảm được 6,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 24,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý chi phí bán hàng giảm được 5,4 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 4,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Những nhân tố trên tác động, khiến cho dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế quý 4 của Vinapharm đạt đến 71 tỷ đồng – tăng trưởng 40% so với quý 4/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 64 tỷ đồng.

Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) báo lãi 232 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 91% kế hoạch năm - Ảnh 1.
 

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 5.319 tỷ đồng, giảm 6,6% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí giá vốn, nên lợi nhuận gộp tăng được 4,9%, lên trên 517 tỷ đồng. Trong năm, Vinapharm ghi nhận khoản chi phí tài chính 130 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do công ty có khoản trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư hơn 26 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ hoàn nhập dự phòng gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 25 tỷ đồng- tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) báo lãi 232 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 91% kế hoạch năm - Ảnh 2.
 

Những nguyên nhân chính trên khiến cho, dù lợi nhuận gộp tăng, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Vinapharm cũng vẫn giảm 6,6% so với năm trước đó, còn gần 214 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 192 tỷ đồng.

Năm 2020 dự kiến là năm nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, do vậy Vinapharm đặt mục tiêu đạt 5.853 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng nhẹ 1% so với thực hiện năm 2019. Dự kiến các công ty liên doanh liên kết mang về khoảng 128 tỷ đồng lãi. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 216,1 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm 2020, Vinapharm thực hiện được 91% kế hoạch năm.

cafef.vn