Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

30/06/2022 19:24 Thùy Dương

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Cùng chủ trì có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu chính tại hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kết nối trực tuyến tới điểm cầu ở 8 ban, bộ, ngành Trung ương (Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Bộ Tư pháp) và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chủ trì.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố...

Báo cáo do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, trong 10 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng; được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Trong 10 năm qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó, có 08 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 20 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. 

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất; chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế hơn 2.000 văn bản pháp luật.

Đặc biệt, từ sau khi Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành cơ chế chỉ đạo phối hợp phát hiện, xử lý các sai phạm qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, các cơ quan chức năng đã chuyển đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trước khi ban hành kết luận kiểm tra, thanh tra. Con số này tăng hơn 3 lần so với các năm trước. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Điểm nổi bật trong thời gian qua là công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Cũng trong 10 năm, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; trong đó, tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ/5.841 bị can, truy tố 2.628 vụ/6.199 bị can, xét xử sơ thẩm 2.439 vụ/5.647 bị cáo.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã khởi tố, điều tra gần 4.200 vụ/7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó, các tội về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 455 vụ/1.054 bị can).

Riêng Ban Chỉ đạo đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở ba cấp độ; trong đó, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc; các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 120 vụ án/1083 bị cáo, có 37 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7% (năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%). Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho rằng, nguyên nhân của những kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, mà trực tiếp và thường xuyên là sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống phòng chống tham nhũng, tiêu cực; sự gương mẫu, giữ gìn, nói đi đôi với làm của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền...

Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực; sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân...

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng chỉ ra 5 điểm còn tồn tại, hạn chế, trong đó, cơ chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện một số giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn hình thức; công tác giám định, định giá tài sản còn khó khăn, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn thấp; cơ chế giám sát quyền lực chưa đầy đủ, đồng bộ...

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng chỉ ra 7 bài học kinh nghiệm, đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.