Tín Nghĩa (TIP): Sắp phát hành 39 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng/cp, bổ sung vốn cho dự án KCN Đức Long 3

12/08/2021 07:20:00 toquoc.vn
Tỷ lệ chào bán là 2:3, tương đương cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 25.000 đồng/cp, thấp hơn 35% thị giá hiện nay là 38.750 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) vừa thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành mới hơn 39 triệu cổ phiếu, tương đương 150% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ chào bán là 2:3, tương đương cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 25.000 đồng/cp, thấp hơn 35% thị giá hiện nay là 38.750 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Tổng số tiền dự kiến thu về sau đợt chào bán là 975 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chi phần lớn với hơn 860 tỷ đồng để bổ sung vốn đối ứng tại dự án Khu công nghiệp Đức Long 3, 15 tỷ đồng thanh toán phí bảo lãnh phát hành và 100 tỷ còn lại bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Tín Nghĩa (TIP): Sắp phát hành 39 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng/cp, bổ sung vốn cho dự án KCN Đức Long 3 - Ảnh 1.
 

Về hoạt động kinh doanh, quý 2/2021 Tín Nghĩa đạt doanh thu 1.874 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ.

Khấu trừ chi phí, Công ty báo lỗ 16,7 tỷ đồng sau thuế - trong khi quý 2 năm ngoái vẫn lãi 18,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần Công ty đạt 3.639 tỷ đồng, giảm 4,4%; Lợi nhuận sau thuế 24,3 tỷ đồng.

toquoc.vn