Thủy điện Thác Bà (TBC): Quý 4 lãi 51 tỷ đồng cao gấp 8 lần cùng kỳ 2019

22/01/2021 10:23:00 cafef.vn
Lũy kế cả năm 2020, Thủy điện Thác Bà (TBC) đạt 218 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 70% so với cùng kỳ và vượt 50% kế hoạch.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 141 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 82,5 tỷ đồng tăng cao gấp 3 lần so với quý 4/2019.

Trong kỳ mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh từ 8 tỷ đồng xuống còn gần 1,7 tỷ đồng tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm sâu từ gần 17 tỷ đồng xuống còn 7,5 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay nên sau khi trừ các khoản chi phí và lãi khác ghi nhận hơn 1 tỷ đồng TBC lãi sau thuế hơn 51 tỷ đồng cao gấp 8,5 lần cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 42 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ tăng 68% so với cùng kỳ dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng 203% và ghi nhận 13,9 tỷ doanh thu từ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ tháng 09/2017 đến hết tháng 12/2020. Doanh thu hoạt động dịch vụ tăng 35% do giá trị các hợp đồng dịch vụ được nghiệm thu trong quý 4/2020 lớn hơn cùng kỳ 2019. Ngoài ra trong kỳ TBC còn ghi nhận 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng thêm từ công ty con.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 533 tỷ đồng tăng 79% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 218,3 tỷ đồng tăng 70,5% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là gần 181 tỷ đồng tương đương EPS đạt 2.850 đồng. Được biết năm 2020, TBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 454,36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 145,37 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 2020 công ty đã hoàn thành vượt 17,4% mục tiêu về doanh thu và vượt 50% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Mới đây TBC vừa thông báo thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 09/02/2021 và ngày thanh toán là 26/02/2021. Đồng thời ấn định ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là vào 26/03/2021.

Thủy điện Thác Bà (TBC): Quý 4 lãi 51 tỷ đồng cao gấp 8 lần cùng kỳ 2019 - Ảnh 1.
 
cafef.vn