Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH): Quý 1 lãi 343 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ

22/04/2021 06:15:00 toquoc.vn
Doanh thu thuần tăng gần 90%, doanh thu tài chính lên tới 62 tỷ đồng đã giúp Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH) lãi lớn ngay trong quý 1.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UpCOM: DNH) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. 

 Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 645 tỷ đồng tăng gần 90% so với quý 1/2020 trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 425 tỷ đồng cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đáng chú ý hoạt động tài chính mang về cho Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi khoản doanh thu gần 62 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 13 tỷ đồng cùng kỳ 2020 trong đó có 57 tỷ đồng đến từ lãi chênh lệch tỷ giá, chi phí tài chính cũng giảm mạnh từ 57 tỷ đồng xuống còn gần 13 tỷ đồng, hoạt động liên doanh liên kết có lãi gần 9 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 343 tỷ đồng cao gấp 4 lần quý 1/2020.

Năm 2021 DNH đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.702 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu đạt được năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 669 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 19% so với năm 2020, về mức 535 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 DNH đã hoàn thành được 38% mục tiêu về doanh thu và 64% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH): Quý 1 lãi 343 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn