Thuế thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng bằng lần

09/07/2021 08:27:00 toquoc.vn
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá chủ yếu là do đà tăng trưởng kinh tế từ cuối năm 2020 và tăng thu từ một số nguồn thu do được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa, tiền tệ của năm 2020, trong đó một số ngành đạt mức tăng trưởng cao, nóng như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... góp phần quan trọng vào số thu trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể khối các ngân hàng thương mại có số thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2020 và nộp sau quyết toán tăng 72,9% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản tăng 61,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2021, sau đợt ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2020, hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ tương đương với tăng khoảng 3.500 tỷ đồng.

Thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng gấp 2,47 lần cùng kỳ, tương đương tăng khoảng 2.600 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, dẫn đến lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tiêu thụ trong tháng 12/2020 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ (theo quy định sẽ kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong tháng 01/2021), dẫn đến số thu ngân sách từ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tăng thu 47,1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những yếu tố khách quan, có được kết quả trên là do ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế (NNT) có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về chính sách thuế và các hoạt động của ngành Thuế. Song song với đó, công tác hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ qua hình thức điện tử; hỗ trợ trực tuyến qua 479 kênh thông tin của toàn ngành Thuế; tổ chức hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp; thực hiện truyền thông trên website của cơ quan thuế các cấp và trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội các video clip về các nội dung hướng dẫn văn bản và các chính sách thuế… từ đó, đáp ứng nhu cầu số đông người nộp thuế cần nắm bắt thông tin về chính sách và thủ tục hành chính thuế.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thống kê đến tháng 06 năm 2021 toàn ngành Thuế thực hiện được  32.209 cuộc thanh, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020.

Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206  hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý nợ thuế, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nợ, xử lý nợ thuế; xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng cục thuế, giao tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 5% so với tổng số thực thu ngân sách năm 2021.

Theo đó, ngành Thuế đã thực hiện rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế, tập trung phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ, từng đối tượng nợ thuế, đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế…

Thống kê đến ngày 30/6/2021, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ thuế ước đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ được giao; triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cơ quan thuế đã thực hiện khoanh nợ tiền thuế đạt 2.172 tỷ đồng và xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp là 1.470 tỷ đồng.

toquoc.vn