Thực phẩm Cholimex (CMF): Quý 2 lãi 51 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ

04/08/2021 12:09:00 toquoc.vn
Sau khi lợi nhuận tăng chậm trong giai đoạn 2011 – 2017, Thực phẩm Cholimex (CMF) có lãi trăm tỷ mỗi năm.

Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (UpCOM: CMF) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 644 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 172 tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý 2/2020.

Chi phí bán hàng vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí của Thực phẩm Cholimex với hơn 86 tỷ đồng, chi phí tài chính và chi phí Quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ nên kết quả LNST đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 59,4% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.223,5 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 95 tỷ đồng, tăng 37,7% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm nay, Thực phẩm Cholimex đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng cùng lãi trước thuế 230 tỷ đồng; tăng lần lượt 10% và 3% so với kết quả năm 2020.

Như vậy kết thúc quý 2 Cholimex đã hoàn thành được 49% mục tiêu về doanh thu và 52% mục tiêu về Lợi nhuận trước thuế.

Thực phẩm Cholimex (CMF): Quý 2 lãi 51 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Trên thị trường, giá cổ phiếu CMF hiện đang giao dịch quanh mức 186.600 đồng/cp (3/8), đi ngang và dường như không có thanh khoản trong nhiều phiên giao dịch gần đây.

Thực phẩm Cholimex (CMF): Quý 2 lãi 51 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ - Ảnh 2.
 
toquoc.vn