Thuỷ điện Bắc Hà (BHA): Lợi nhuận gộp cao gấp 6 lần giúp quý 4 lãi lớn

18/01/2021 22:58:00 cafef.vn
Mặc dù lỗ lớn trong nửa đầu năm nhưng nửa cuối năm khởi sắc giúp Thuỷ điện Bắc Hà vượt 38% mục tiêu lãi cả năm 2020.

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UpCOM: BHA) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4/2020 doanh thu thuần đạt 90 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ giúp lợi nhuận gộp đạt gần 61 tỷ đồng cao gấp gần 6 lần so với quý 4/2019.

Trong kỳ Thuỷ điện Bắc Hà chi ra 27 tỷ đồng cho chi phí tài chính và gần 1 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp đều thấp hơn cùng kỳ nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 23 tỷ đồng.

Được biết sau khi báo lỗ gần 42 tỷ đồng trong năm 2019 và ngay quý 1/2020 cũng lỗ lớn gần 39 tỷ đồng khiến mục tiêu kinh doanh tăng trưởng với doanh thu đạt hơn 287 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 43,4 tỷ đồng trong năm 2020 khiến nhà đầu tư lo ngại. Tuy nhiên BHA đã có kết quả kinh doanh khởi sắc trong nửa cuối của năm 2020 và kết thúc năm với doanh thu đạt 296 tỷ đồng tăng 43% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng theo đó lần lượt với 3% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 38% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Thuỷ điện Bắc Hà (BHA): Lợi nhuận gộp cao gấp 6 lần giúp quý 4 lãi lớn - Ảnh 1.
 
cafef.vn