Thuỷ điện A Vương (AVC): Quý 4 lãi 148 tỷ đồng cao gấp 11 lần cùng kỳ

20/01/2021 22:26:00 cafef.vn
Sau khi báo lỗ lớn trong quý 1 thuỷ điện A Vương đã liên tục lãi lớn trong 3 quý sau và cán đích 2020 với con số lãi 201 tỷ đồng vượt xa kế hoạch.

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (UpCOM: AVC) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó do lưu lượng nước về nhiều làm sản lượng điện tăng cao nên riêng quý 4 doanh thu thuần của Thuỷ điện A Vương đạt gần 281 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, mặc dù chi phí giá vốn cũng tăng cao nhưng lợi nhuận gộp vẫn đạt gần 172 tỷ đồng tăng gấp hơn 5 lần so với quý 4/2019.

Trong kỳ AVC còn ghi âm 6,7 tỷ đồng chi phí hoạt động tài chính nên mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp hơn 2 lần lên 21,6 tỷ đồng nhưng AVC vân lãi sau thuế lên tới 148 tỷ đồng gấp hơn 11 lần so với quý 4/2019.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 526 tỷ đồng tăng 74% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 201 tỷ đồng tăng mạnh so với con số gần 30 tỷ đồng của năm 2019. Năm 2020 AVC đặt mục tiêu doanh thu đạt 325,6 tỷ đồng và 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế theo đó kết thúc năm 2020 công ty đã hoàn thành vượt 61,5% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 570% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế

Thuỷ điện A Vương (AVC): Quý 4 lãi 148 tỷ đồng cao gấp 11 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

BCTC quý 4_AVC

cafef.vn