Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao OceanBank

22/03/2022 08:16:00 toquoc.vn
Ngày 18/3/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao của Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương (OceanBank).

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Đức, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc OceanBank.

Ông Hồ Tuấn Anh, Giám đốc Khối Thẩm định tín dụng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc OceanBank.

Ông Lê Văn Dương, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Thanh Hóa được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) OceanBank.

Bà Hoàng Thị Mỹ Linh, Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ thuộc khối Tuân thủ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát OceanBank. Đồng thời, bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm OceanBank đối với Bà Trần Thu Trang – Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Khối Khách hàng Doanh nghiệp VietinBank.

OceanBank liên tục kiện toàn bộ máy nhân sự trong thời gian gần đây. Trong tháng 1-tháng 2, ngân hàng cũng đã bổ nhiệm mới và điều chuyển một số lãnh đạo tại các Chi Nhánh Hà Nội; Chi nhánh Bắc Giang; Chi nhánh Quảng Ninh và PGD Âu Cơ.

Theo đó, ngày 26/1/2022 tại Hà Nội, Bà Võ Thị Như Quỳnh – Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm được điều chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; Ông Lê Duy Khánh – Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn và Đầu tư được điều chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm.

Cùng ngày tại Bắc Giang, ông Nguyễn Duy Hưng – Giám đốc Phòng Giao dịch Âu Cơ được điều chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Bắc Giang.

Ngày 7/2/2022 tại Hà Nội, ông Đặng Hồ Điệp – Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh được điều chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Phòng Giao dịch Âu Cơ

Ngày 8/2/2022 tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Khắc Dũng – Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp được điều chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Quảng Ninh.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, tổng tài sản của ngân hàng tăng 2%; cơ cấu lại tài sản có sinh lời, tăng hiệu quả thu nhập.

Năm 2021, nhà băng lỗ thấp nhất trong thời gian từ 2016 đến nay và trong 4 năm trở lại đây đã liên tục giảm lỗ lũy kế.

Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,5%, trong đó huy động bán lẻ tăng 5%; huy động khách hàng doanh nghiệp tăng 2%.

Hoạt động cấp tín dụng tăng 9,5%, trong đó dư nợ bán lẻ tăng 13%; dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 9%.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn