Thị giá vượt 230.000 đồng/cp, Hoá chất Đức Giang (DGC) chia cổ tức tỷ lệ 127%, lợi nhuận kế hoạch năm 2022 đạt 3.500 tỷ đồng

31/03/2022 10:25:00 toquoc.vn
Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 29/3 vừa qua, Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang (DGC) đã thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu lên đến 127%.

Theo đó, DGC đã tạm ứng 171 tỷ đồng để chia cổ tức 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ là 10%.

Và trong năm 2022, DGC dự kiến sẽ phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 2.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ là 117%, đồng nghĩa với cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 117 cổ phiếu mới.

Ngoài ra, Đức Giang cũng đã thông qua kế hoạch phát hành 8,55 triệu cổ phiếu ESOP dành cho người lao động, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%, dự kiến thực hiện trong năm 2022. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3, cổ phiếu DGC tăng 1.53% lên mức 232.000 đồng/cp. Như vậy thị giá hiện tại của DGC cao gấp 23,2 lần giá phát hành cổ phiếu.

Giá cổ phiếu DGC tăng hơn 13 lần trong vòng 2 năm qua

Hiện tại, vốn điều lệ của DGC là gần 1711 tỷ đồng, nếu 2 đợt phát hành cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của Đức Giang sẽ tăng lên 3.798 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông DGC cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu hợp nhất là 12.117 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 3500 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2021.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn