Thép Nam Kim (NKG) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%

14/08/2021 07:30:00 toquoc.vn
Thép Nam Kim sẽ phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu mới.

Ngày 24/8 tới đây Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 20%, trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 13%.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Thép Nam Kim đạt 11.560 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với năm 2019.

Nhờ tiết giảm chi phí các loại, lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng, gấp 6 lần so với số lãi 47 tỷ đồng đạt được năm 2019. 

Tính đến 31/12/2020 Thép Nam Kim còn 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra công ty còn 766 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 60 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 36 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Thép Nam Kim (NKG) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% - Ảnh 1.
 

Trước đó Thép Nam Kim đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với 11.862 tỷ đồng doanh thu, tăng 149% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế gấp gần 20 lần, lên mức 1.166 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu NKG vẫn duy trì mức giá giao dịch ở mức cao, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8/2021 ở mức 39.350 đồng/cổ phiếu.

Thép Nam Kim (NKG) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% - Ảnh 2.
 
toquoc.vn