Thành phố Hồ Chí Minh chốt thời gian nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

03/06/2022 09:00:00 daidoanket.vn
Ngày 1/6, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho khoảng gần 54.000 công nhân, người lao động (gọi chung là Người lao động) trên địa bàn.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cho gần 54.000 Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, cơ quan này đã xác nhận cho 3.424 đơn vị, doanh nghiệp, với khoảng 52.321 Người lao động được xem xét hỗ trợ.

Đối với Người lao động thuộc diện quay trở lại thị trường lao động, Bảo hiểm xã hội hành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác nhận cho 430 đơn vị, doanh nghiệp với 1.655 Người lao động được hỗ trợ.

Nhiều hoạt động hồ trợ người lao động gặp khó khăn vừa trở lại thị trường lao động TP HCM (Ảnh: Thanh Bình).

Nhiều hoạt động hồ trợ người lao động gặp khó khăn vừa trở lại thị trường lao động hành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Thanh Bình).

Như vậy, tổng số đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ và được Bảo hiểm xã hội hành phố Hồ Chí Minh xác nhận là 3.854 đơn vị, doanh nghiệp với 53.976 Người lao động được xác nhận hỗ trợ.

Theo kế hoạch, đối với Người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022 và có thể nộp hồ sơ hằng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng.

Đối với Người lao động quay trở lại thị trường lao động, thời gian nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

daidoanket.vn