Thanh Hoá: Dự kiến thu gần 15 nghìn tỷ đồng từ tiền sử dụng đất

14/05/2021 13:17:00 congluan.vn
(CLO) Vừa qua, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh và dự kiến thu gần 15 nghìn tỷ đồng.

 

Theo đó, tổng số dự án được quy hoạch là 864 dự án; tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.676,2ha; diện tích thực hiện đấu giá 748,23ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là hơn 14.726 tỷ đồng.

Số tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là 8.920,5 tỷ đồng. 

Tại danh mục kèm theo cho biết, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa sẽ có 7 dự án.

Trong đó, thành phố Thanh Hóa có 50 dự án được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất, với 18 dự án chuyển tiếp và 32 dự án mới.

Tổng diện tích đất đấu giá là 54,3ha, dự kiến sẽ thu về hơn 2.553 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, con số này sẽ chỉ còn hơn 963 tỷ đồng.

Thành phố Sầm Sơn, có 47 dự án với 35,59 ha đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng.

Dự kiến, số tiền thu về hơn sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng (hơn 799,6 tỷ đồng) và làm hạ tầng kỹ thuật (hơn 10,5 tỷ đồng) hơn 583 tỷ đồng....

Ngoài ra, huyện miền núi Như Thanh có 32 dự án với 30 dự án chuyển tiếp và 2 dự án mới.

Tổng diện tích theo quy hoạch là 11,76ha; diện tích đất đấu giá là 6,59ha, tiền sử dụng đất dự kiến là 57.022 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí là 47.628 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thị xã Bỉm Sơn sẽ có 13 dự án với tổng diện tích 8,66 ha; huyện Hoằng Hóa có 77 dự án với tổng diện tích 106 ha; huyện Đông Sơn sẽ có 57 dự án với tổng diện tích 78,29 ha; thị xã Nghi Sơn có 54 dự án với tổng diện tích 51,54 ha; huyện Cẩm Thủy có 30 dự án với tổng diện tích 53,15 ha; huyện Nga Sơn có 29 dự án với tổng diện tích 33,48 ha…

Cùng đó, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá. 

Đặc biệt, việc lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức đấu giá phải đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trên cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Dự kiến thu gần 9 nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất sau khi giải phòng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật.

Hà Anh

congluan.vn