Taxi Vinasun (VNS) có lãi sau 8 quý lỗ liên tiếp

23/04/2022 08:19 toquoc.vn

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - HoSE: VNS) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022. Theo đó,

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần Vinasun đạt 164,5 tỷ đồng, giảm 26,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp công ty đạt 36 tỷ đồng, tăng 367,5% so với năm cùng kỳ năm 2021. 

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty cũng tăng mạnh 126% lên 4,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Cùng với việc tiết giảm các loại chi phí, cụ thể là chi phí tài chính giảm 54%, chi phí bán hàng giảm 58,7%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19%, dẫn đến khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vinasun đạt 5,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 49,5 tỷ đồng. 

Cộng với khoản thu nhập khác 7 tỷ đồng, quý 1/2022, Vinasun báo lãi sau thuế là 12,5 tỷ đồng, ghi nhận quý đầu tiên Vinasun có lãi sau khi đã lỗ 8 quý liên tiếp trong 2 năm ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

 

Vinasun cho biết, công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là chấm dứt thua lỗ và kinh doanh có lãi. Để thực hiện mục tiêu này, Vinasun đẩy nhanh việc thanh lý xe nhằm giảm chi phí khấu hao và hạn chế thấp nhất số lượng xe nằm bãi.

Năm qua, Công ty mẹ Vinasun đã đầu tư 70 xe và thanh lý 1887 xe. Như vậy, tổng số xe của Vinasun đến cuối năm 2021 chỉ còn 2.071, gồm 804 chiếc 4 chỗ và 1.267 chiếc 7 chỗ, giảm 46,7% so với đầu năm.

Năm 2022, Vinasun đặt mục tiêu thanh lý tiếp 506 xe và đầu tư 156 xe, giảm số xe xuống 1.721 trong đó số xe 4 chỗ là 654 và số xe 7 chỗ là 1.067.

Bên cạnh đó, công ty thanh toán trước hạn các khoản vay nhằm giảm chi phí lãi vay, tạm dừng hoạt động các chi nhánh có khả năng tiếp tục bị tác động của dịch Covid, đẩy mạnh việc tái cấu trúc tổ chức quản lý công ty, giảm nhân sự.

Số lượng nhân viên công ty hiện nay chỉ còn 1.764 người, giảm 113 nhân viên so với thời điểm 31/12/2021, thời kỳ đỉnh cao vào năm 2015 - 2016, số lượng nhân sự Vinasun đã lên đến hơn 17.000 người. Chi phí nhân công cũng giảm hơn 1 nửa từ 99 tỷ đồng xuống 46,6 tỷ đồng.