Tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố họp phiên thường kỳ tháng 5/2022

09/05/2022 19:46:00 Thùy Dương
Sáng 9/5, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn đã chủ trì phiên họp tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 5/2022 để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác và chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại phiên họp

Cùng tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng; cùng lãnh đạo một số sở, ngành; các ủy viên Uỷ ban nhân dân Thành phó và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

Tại phiên họp, tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày, 23/3/2017, của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn Thành phố; Sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND, ngày 31/3/2017, của Uỷ ban nhân dân Thành phố quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Các thành viên thuộc tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng xem xét nội dung Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND và bãi bỏ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND, ngày 15/10/2018; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND, ngày 15/10/201.

Ngoài ra, tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng xem xét việc ban hành Nghị quyết: Quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do Thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp Thành phố, khu vực và toàn quốc; Ban hành quy định phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp quận, quận, huyện, thị xã quản lý một số tượng đài, tranh hoành tráng thuộc thành phố Hà Nội.

Thùy Dương
Link gốc