Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ủng hộ 1,5 tỷ cho các hoạt động xã hội của Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh

15/04/2021 15:18:00 congluan.vn
(CLO) Ngày 14/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức chương trình phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội với Hội Nhà báo TP HCM. Theo đó, VRG ủng hộ Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh 1,5 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Theo ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VRG, trong thời gian qua, hợp tác truyền thông giữa VRG và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã có những kết quả tốt đẹp.

Trên tinh thần của sự hợp tác đó, VRG quyết định ủng hộ Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh 1,5 tỷ đồng để làm công tác an sinh xã hội trong năm 2021.

Nguồn kinh phí hỗ trợ không lớn, nhưng do Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các cơ quan báo chí của Thành phố thực hiện, sẽ tạo ra sự lan tỏa rất lớn trong xã hội, nhất là khi các hoạt động an sinh xã hội do Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sẽ tập trung vào các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, là những nơi mà ngành cao su đang tập trung đầu tư.

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, đã cám ơn sự đồng hành của VRG đối với các hoạt động vì cộng đồng của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Ông cam kết toàn bộ số tiền 1,5 tỷ đồng mà VRG ủng hộ sẽ được những người làm báo chuyển tới đúng địa chỉ, đúng đối tượng cần được hỗ trợ.

Cũng trong ngày 14/4, VRG đã ký kết đồng hành chương trình hoạt động “Cờ Tổ quốc biên cương” với báo Người Lao Động.

Theo đó, VGR sẽ ủng hộ chương trình 5 tỷ đồng để Báo Người Lao Động tặng 100.000 lá cờ cho đồng bào sinh sống ở dọc theo biên giới của đất nước trong 2 năm 2021-2022.

Chương trình nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền trên bộ của đất nước.

Nguyên Phong

congluan.vn