Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) lãi trước thuế 1.500 tỷ đồng quý 1, trong đó có khoản thu bồi thường gần 300 tỷ đồng

05/05/2022 06:35 toquoc.vn

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group – mã chứng khoán GVR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 đạt 4.893 tỷ đồng, gần như đi ngang so với doanh thu 4.850 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái. Trừ chi phí vốn công ty vẫn lãi gộp 1.470 tỷ đồng – tăng 74 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ sản xuất kinh doanh mủ cao su đạt gần 3.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 61% vào tổng doanh thu và tăng 10% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ chế biến gỗ cũng tăng 9% lên mức 964 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cao su giảm 40% về mức 475 tỷ đồng.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 178 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính của công ty chủ yếu đến từ thu lãi tiền gửi (140 tỷ đồng) và lãi chênh lệch tỷ giá (33 tỷ đồng).

Chi phí tài chính lại tăng gần 100 tỷ đồng, lên mức 146 tỷ đồng, trong khi đó chỉ tính riêng chi phí lãi vay lại giảm được 21 tỷ đồng so với cùng kỳ, về mức 126 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến chi phí tài chính quý 1/2021 giảm so với quý 1 năm nay là do cùng kỳ năm ngoái Vietnam Rubber Group phát sinh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư (208 tỷ đồng) và hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (66 tỷ đồng).

Tuy vậy quý 1 năm ngoái công ty lại có khoản chi phí khác hơn 166 tỷ đồng (quý 1 vừa qua chỉ hơn 4 tỷ đồng).

Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi gần 53 tỷ đồng trong quý, giảm hơn một nửa so với con số gần 115 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1/2021. Chi phí bán hàng tăng 9 tỷ đồng, lên mức 113 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36 tỷ đồng, lên mức 345 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quý 1/2022 vừa qua Vietnam Rubber Group có khoản lợi nhuận khác hơn 401 tỷ đồng – tăng 344 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ khoản thu tiền bồi thường 293 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ hơn 7 tỷ đồng), và thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

 

Kết quả, quý 1 Vietnam Rubber Group báo lãi trước thuế 1.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8,2% lên mức 1.316 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.055 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền đến cuối quý 1/2022 đạt 5.052 tỷ đồng, giảm 250 tỷ đồng so với số liệu đầu năm, trong đó có hơn 1.900 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản tương đương tiền 2.900 tỷ đồng. Tiền mặt tại quỹ hơn 227 tỷ đồng. 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đến cuối quý đạt 9.858 tỷ đồng – giảm 421 tỷ đồng so với đầu năm – đều là tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tại ngân hàng. Các khoản đầu tư dài hạn còn có 637 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. 

Về mặt vay nợ, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến 31/3/2022 còn hơn 2.684 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 6.080 tỷ đồng - giảm được 263 tỷ đồng so với đầu năm.