Tập đoàn Cao su Việt Nam giải trình lãi ròng giảm hơn 500 tỷ đồng sau kiểm toán

27/03/2021 07:22:00 congluan.vn
Trên báo cáo hợp nhất, lãi ròng GVR đạt 3.770 tỷ đồng, giảm mạnh 508 tỷ so với con số trên báo cáo tự lập là 4.279 tỷ.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (MCK: GVR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán với doanh thu thuần đạt 21.116 tỷ đồng, giảm 55 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Lợi nhuận sau thuế của GVR giảm 154 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 3.770 tỷ, giảm hơn 13% so với con số tự lập 4.279 tỷ đồng.

Lãi ròng GVR đạt 3.770 tỷ, giảm 13,5% so với con số tự lập là 4.279 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Lãi ròng GVR đạt 3.770 tỷ, giảm 13,5% so với con số tự lập là 4.279 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Tập đoàn giải trình chênh lệch này là do lợi nhuận tập trung phải thu về công ty mẹ từ một số công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 100% bị giảm so với báo cáo tự lập.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản GVR đạt 80.278 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 22.167 tỷ đồng, tài sản dài hạn 58.111 tỷ. Về nguồn vốn tập đoàn có dư nợ vay tài chính 12.107 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.575 tỷ trên vốn điều lệ 40.000 tỷ.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của GVR diễn ra ngày 25/2, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 1 ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, kiến nghị nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đồng thời, Điều lệ mới cũng bỏ quy định về thời hạn nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng.

Một thay đổi khác là số lượng thành viên Hội đồng quản trị được nâng từ 7 lên 9 người, trong đó 1/3 là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập. Hiện, Nhà nước đang giữ toàn bộ 7 ghế Hội đồng quản trị, do đó cổ đông thiểu số có cơ hội được giữ 2 ghế trong Hội đồng quản trị mới.

Trên thị trường, sau khi đạt đỉnh 33.500 đồng/cp nhờ thông tin thoái vốn, giá cổ phiếu GVR đã có những phiên điều chỉnh và tạm giao dịch quanh vùng 27.300 đồng/cp chốt phiên ngày 26/3.

Kỳ Hoa

congluan.vn