Tăng trưởng tín dụng tại Hà Nội năm 2020 dự kiến đạt 9,58%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%

20/12/2020 13:39:00 cafef.vn
Huy động vốn dự kiến tăng gần 13% so với năm 2019.

Ngày 18/12 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội đã có buổi báo cáo hoạt động năm 2020 với Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn cho biết, trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2020; thực hiện nghiêm chính sách lãi suất và tỷ giá; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện quá trình tái cơ cấu lại tổ chức tín dụng; đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42...Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh cũng đã tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Thành ủy và của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh cũng theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng, diễn biến lãi suất, tỷ giá, ngoại hối và vàng; đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng trên địa bàn; kịp thời báo cáo và đề xuất Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố về các biện pháp quản lý hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn...

Nhìn chung, hoạt động ngân hàng trên địa bàn đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Dự kiến đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 12,91%, tổng dư nợ tăng 9,58% so với 31/12/2019, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chiếm 1,91% tổng dư nợ; tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

Các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng; tích cực thực hiện công tác quản lý rủi ro thông qua hệ thống cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý các vấn đề trong hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong năm 2020. Trong thời gian tới, Phó Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội cần tiếp tục tổ chức triển khai chính sách tiền tệ và ngân hàng theo mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành và địa phương; tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp tín dụng, bảo đảm đáp ứng vốn tín dụng phát triển kinh tế của thành phố với lãi suất phù hợp đi đôi với đảm bảo chất lượng tín dụng.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, tập trung chỉ đạo công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; chú trọng công tác thanh toán, an ninh mạng, bảo đảm hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt…

cafef.vn