Tài khoản định danh điện tử sẽ có giá trị sử dụng như thẻ căn cước công dân

19/03/2022 06:56:00 congluan.vn
Theo dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử thì tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế đối với người nước ngoài.

Ngày 18/3, Bộ Công an tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để thảo luận, tham gia ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo Nghị định chủ trì cuộc họp.

Trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình xây dựng Nghị định và những nội dung cần xin ý kiến, Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, ngày 1/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Đây là cơ sở quan trọng để làm nền tảng cho việc định danh và xác thực điện tử. Do vậy, việc hoàn thiện ngay cơ sở pháp lý về định danh và xác thực điện tử là rất cần thiết.

Ngày 8/11/2021, Thủ tướng ký quyết định số 34/2021 quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu về xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, những quy định tại quyết định này chưa cụ thể, rõ ràng nên yêu cầu đặt ra là phải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để quy định cụ thể các nội dung liên quan về định danh và xác thực điện tử.

Theo dự thảo Nghị định, danh tính điện tử của công dân Việt Nam gồm: Số định danh cá nhân (mã số trên thẻ căn cước công dân); Họ, tên đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Nơi đăng ký thường trú; Ảnh chân dung và vân tay.

Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNEID hoặc đến cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp căn cước công dân đối với công dân Việt Nam và cơ quan Công an quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài để thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử.

Tài khoản định danh điện tử có hai mức, gồm: Mức 1 được xác minh bằng ảnh chân dung trùng khớp với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; Mức 2 có thông tin sinh trắc học của công dân được xác minh trùng khớp với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc thông tin sinh trắc học được đối chiếu, xác minh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Ở mức 2, tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế đối với người nước ngoài.

Thời hạn sử dụng tài khoản định danh điện tử theo thời hạn trên thẻ căn cước công dân. Tài khoản định danh điện tử bắt buộc phải thực hiện thay đổi mật khẩu định kỳ 6 tháng/lần, có kiểm sinh trắc học khi thực hiện thay đổi.

 
 
 
 
 
 
congluan.vn