Tỷ lệ nợ xấu VietinBank giảm mạnh trong quý 4/2020, xuống thấp nhất 5 năm

31/01/2021 07:39:00 cafef.vn
Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) của nhà băng này giảm mạnh tới 84% trong quý 4/2020. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 chỉ ở mức 0,94%, thấp hơn nhiều so với 1,87% hồi cuối quý 3/2020.

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020.

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 17.070 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2019. Trong đó, động lực tăng trưởng chính đến từ một số mảng hoạt động phi tín dụng.

Thu nhập lãi thuần năm 2020 của VietinBank đạt 35.581 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2019. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 7% đạt 4.341 tỷ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 27,8% đạt 2.000 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác đạt 1.875 tỷ, tăng 25,3%.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán của nhà băng này có lãi tăng trưởng đột biến trong năm qua. Trong đó, lãi từ chứng khoán kinh doanh đạt 601 tỷ, tăng 64,5% so với năm trước. Lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 361 tỷ đồng trong khi năm 2019 bị lỗ 791 tỷ.

Lãi từ các mảng hoạt động phi tín dụng của VietinBank năm 2020 đạt gần 9.700 tỷ, tăng 32,5% so với năm 2019. Theo đó, tỷ lệ đóng góp của các mảng kinh doanh này cho tổng thu nhập hoạt động tăng đáng kể từ 18% lên 21,4%.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 11,7%, đạt hơn 45.200 tỷ đồng thì chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 2,1% lên 16.061 tỷ. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động) theo đó được cải thiện, giảm từ 38,8% xuống còn 35,5%.

Chi phí dự phòng năm 2020 giảm 6,6% so với năm trước xuống còn 12.148 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại ngày 31/12/2020 khoảng 132%.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,6% đạt hơn 1 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 10,9% đạt 990.331 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ xấu của VietinBank bất ngờ giảm mạnh trong quý 4/2020. Cụ thể, cuối năm 2020, nợ xấu của ngân hàng là 9.519 tỷ đồng, giảm tới 47% so với cuối quý 3/2020, trong đó nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) giảm mạnh 84% xuống còn 1.857 tỷ đồng. 

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của Vietinbank tại ngày 31/12/2020 còn 0,94%, giảm mạnh so với mức 1,87% hồi cuối quý 3/2020 và cũng thấp hơn mức 1,16% cuối năm 2019. Đây cũng là mức tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong 5 năm qua (2016-2020) của VietinBank.

Trong năm 2020, nhà băng này cũng đã tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt của VAMC - khoảng hơn 6.000 tỷ đồng. 

cafef.vn