SSI dự kiến tăng gấp rưỡi vốn điều lệ lên gần 15.000 tỷ đồng

18/11/2021 16:47:00 toquoc.vn
Ngày 17/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, SSI sẽ chào bán tối đa 497,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp – bằng 1/3 thị giá hiện tại - tương ứng giá trị huy động dự kiến là 7.460 tỷ đồng.

Nếu được đại hội đồng cổ đông chấp thuận và chào bán thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 9.947 tỷ (đã bao gồm 10 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành) lên 14.921 tỷ đồng – qua đó tiếp tục là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Theo đại diện SSI, việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.

Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Trước đó, tháng 9/2021, công ty đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó vốn điều lệ của SSI tăng lên xấp xỉ 9.848 tỷ đồng.

Tương tự như SSI, hiện nhiều công ty chứng khoán khác cũng đang lên kế hoạch tăng vốn tiếp sau khi đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.

VNDirect vừa thông báo sẽ kết hợp phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 12.265 tỷ đồng.

Một công ty tốp đầu khác là HSC đang tiến hành chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1.

SSI dự kiến tăng gấp rưỡi vốn điều lệ lên gần 15.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

 

Trường An

 

toquoc.vn