Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình báo cáo gì về gói thầu lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp?

18/04/2022 06:33:00 congluan.vn
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 tiểu dự án 3, dự án Sữa chữa và nâng cao đập WB 8 tỉnh Hòa Bình.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, Gói thầu số 15 – Thi công xử lý mối, khoan phụt và thiết bị cho 16 hồ thuộc Tiểu dự án 03 thuộc dự án WB 8 được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 với giá gói thầu là 15.483 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 08 tháng, nguồn vốn của WB và đối ứng ngân sách địa phương.

Dự toán gói thầu được Ban quản lý dự án phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ-BQL-KHKT ngày 08/9/2021 là 25.228 triệu đồng.

Các nhà thầu tham dự đấu thầu gồm có: Liên danh Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và xây dựng - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phương Nam — Công ty Trách nhiệm hữu hạn diệt mối và khử trùng Hà Nội (tên gọi tắt Liên danh Hòa Bình); Giá thầu: 24.067.732.400 đồng.

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi và thương mại Thăng Long Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp Thăng Long - Công ty Cổ phần công nghệ Sinh thái Việt (tên gọi tắt: Thủy lợi Thăng Long - Cơ khi Thăng Long – Sinh thải Việt); Giá dự thầu: 25.100.948.740 đồng.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu, ngày 17/11/2021 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (Ban quản lí dự án) và Liên danh Hòa Bình đã thương thảo hợp đồng gói thầu số 15 với giá trị hợp đồng là 24.067.732.000 đồng.

Theo nguồn tin riêng của báo Nhà báo và Công luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đang làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình về các gói thầu lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp.

Ngày 25/11/2021, Ban quản lý dự án đã ban hành Quyết định số 286/QĐ BQL-KHKT phê duyệt kết quả lựa chọn thầu gói thầu số 15 . Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Hòa Bình, giá trúng thầu là 24.067.732.000 đồng.

Đánh giá về quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình cho rằng: Việc đánh giá E-HSDT chưa phù hợp với tiêu chí của E-HSMT đã dẫn tới sai lệch trong kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tại Báo cáo thẩm định số 113/BCTĐ-KHKT ngày 25/11/2021 của Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật có nêu: Chưa thống nhất về kết quả đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của Phòng Điều hành dự án 2.

Đồng thời kiến nghị xem xét, làm rõ hoặc xin ý kiến nhà tài trợ một số nội dung trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trước khi trao hợp đồng (theo quy định của HSMT).

Tuy nhiên, Ban quản lý dự án vẫn ban hành Quyết định số 286/QĐ-BQL-KHKT ngày 25/11/2021 (ban hành cùng ngày với Báo cáo thẩm định) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15, đơn vị trúng thầu là Liên danh Hòa Bình.

Ngày 30/11/2021, Ban quản lý có thông báo số 794/BQL-ĐHDA2 về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và Văn bản số 795/BQL-ĐHDA2 gửi Liên danh Hòa Bình thư chấp thuận hồ sơ dự thầu, trúng thầu và trao hợp đồng gói thầu số 15, đề nghị nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Khi Ngân hàng Thế giới không chấp thuận về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 tại Công thư ngày 20/12/2021 và yêu cầu không trao hợp đồng, thay vào đó là hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại, Ban quản lý dự án mới thực hiện Liệc rà soát đánh giá lại E-HSMT, thực hiện hủy thầu vì các E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình nhận định, Hiệp định vay của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6/2022.

Toàn bộ khối lượng của các tiểu dự án phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Khối lượng thực hiện sau ngày đóng khoản vay sẽ không được thanh toán bằng nguồn vốn ODA.

Do đó, Hòa Bình nói riêng và các tỉnh tham gia thực hiện dự án nói chung phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành các tiểu dự án trước ngày 30/6/2022.

Việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đánh giá E-HSDT chưa đúng, dẫn đến Nhà tài trợ yêu cầu phải hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án và ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh trong việc quản lý, thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA - nội dung văn bản cho biết.

 
 
 
 
 
 
congluan.vn