Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh lãi kỷ lục trong 20 năm hoạt động nhờ làn sóng đầu tư vào chứng khoán

21/05/2021 15:16:00 congluan.vn
(CLO) Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 691 tỷ đồng, là mức cao nhất trong lịch sử 20 năm hoạt động và vượt kế hoạch đầu năm gần 53%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020 với kết quả kinh doanh cao kỷ lục.

Doanh thu thuần năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tăng 39% so với năm trước, lên gần 993 tỷ đồng.

Dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp 873 tỷ đồng trong số này, tăng khoảng 170 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nguồn thu còn lại đến từ cung cấp dịch vụ, niêm yết, sử dụng thiệt bị đầu cuối...

Lợi nhuận gộp của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm qua đạt 924 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lãi gộp 93%.

Ngoại trừ khoản phí giám sát hoạt động chứng khoán phải nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng 53 tỷ đồng, các khoản chi của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm qua không tăng đáng kể so với 2019.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng không có bất kỳ khoản vay nợ ngân hàng nào.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 691 tỷ đồng, là mức cao nhất trong lịch sử 20 năm hoạt động và vượt kế hoạch đầu năm gần 53%.

Biên lợi nhuận ròng của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 lên tới 56%, tức bình quân cứ 100 đồng doanh thu, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có lãi 56 đồng.

Kết quả kinh doanh đột biến chủ yếu vì số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán tăng vọt, dẫn đến tình trạng nghẽn lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm đến nay.

Trước đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thu từ các công ty chứng khoán thành viên 0,03% giá trị giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và 0,02% đối ETF, chứng quyền có bảo đảm.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 3 năm ngoái, mức thu phí lần lượt giảm còn 0,027% và 0,018% theo Thông tư của Bộ Tài chính để hỗ trợ nhà đầu tư vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 3.300 tỷ đồng.

Trong đó, lượng tiền mặt doanh nghiệp đặc biệt này nắm giữ tăng vọt từ hơn 300 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu doanh thu tăng lên 1.065 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 648 tỷ đồng.

Từ con số quanh 15.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhiều phiên gần đây đã vượt 20.000 tỷ đồng khi VN-Index xác lập những đỉnh lịch sử mới.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đặt 4 mục tiêu chính cho năm 2021 gồm nâng cao tính minh bạch trên thị trường chứng khoán cơ sở, xử lý tình trạng nghẽn lệnh và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án công nghệ thông tin, hoàn thiện các quy chế và chuẩn bị điều kiện để tái cấu trúc thị trường.

Kỳ Hoa

congluan.vn