SIP, DXG, TDM, SMC, LCG, JVC, HDC, PET, BWE, SFI, BTT, GDW, RCL, NBW, DTV, VID, SVI, HSA, CT6: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

22/12/2020 16:42:36 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã bán 9.339.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 10.740.944 cp (tỷ lệ 13,53%) xuống 1.401.044 cp (tỷ lệ 1,76%). Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 2,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 94.095.920 cp (tỷ lệ 18,1551%) xuống 91.595920 cp (tỷ lệ 17,6727%). Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch HĐQT, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 600.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 16/12 đến 18/12/2020.

CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC): Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 674.894 cp (tỷ lệ 1,11%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2020 đến 21/1/2021.

CTCP Licogi 16 (LCG): Quỹ ngoại Lucerne Enterprise Ltd đã bán 600.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 23.045.772 cp (tỷ lệ 19,997%). Giao dịch thực hiện ngày 16/12/2020.

CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC): Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 20 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 22/1/2021.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Đoàn Hữu Hải, em ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 289.465 cp (tỷ lệ 0,44%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 22/1/2021.

Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET): Công đoàn công ty đã bán 490.000 cp và mua 15.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.353.853 cp (tỷ lệ 1,56%). Giao dịch thực hiện từ 23/11 đến 15/12/2020.

CTCP Nước và môi trường Bình Dương (BWE): Ông Ngô Văn Lui, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.700 cp. Giao dịch thực hiện từ 14/12 đến 18/12/2020.

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI): Ông Nguyễn Thanh Tuyền, kế toán trưởng, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 239.728 cp (tỷ lệ 1,59%). Giao dịch thực hiện từ 16/12 đến 21/12/2020.

CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (BTT): Ông Trần Cảnh Thông, nhà đầu tư, đã bán 750.575 cp, giảm lượng sở hữu từ 785.275 cp (tỷ lệ 5,82%) xuống 34.700 cp (tỷ lệ 0,26%). Giao dịch thực hiện ngày 16/12/2020.

CTCP Cấp nước Gia Định (GDW): CTCP Cơ điện lạnh đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 1.904.688 cp (tỷ lệ 20,05%) sang cho công ty thành viên Công ty TNH Nước sạch REE. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 19/1/2021.

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL): Quỹ ngoại America LLC đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 752.359 cp (tỷ lệ 5,97%). Giao dịch thực hiện ngày 11/12/2020.

CTCP Cấp nước Nhà Bè (NBW): CTCP Cơ điện lạnh đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 2.182.100 cp (tỷ lệ 20,02%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 19/1/2021.

CTCP Phát điện Trà Vinh (DTV): CTCP Cơ điện lạnh đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 3.489.272 cp (tỷ lệ 66,29%) sang cho Công ty TNHH Năng lượng R.E.E. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2020 đến 19/1/2021.

CTCP Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông (VID): CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã bán toàn bộ 689.905 cp (tỷ lệ 2,234). Giao dịch thực hiện từ 18/11 đến 17/12/2020.

CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI): Ông Trần Trang Bình, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 118.974 cp. Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

CTCP Hestia (HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 272.000 cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 1.517.660 cp (tỷ lệ 19,28%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021.

CTCP Công trình 6 (CT6): Ông Phạm Xuân Huy, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 489.000 cp (tỷ lệ 8,01%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/12/2200.

cafef.vn