Rà soát các dự án khu dân cư, cho thuê đất tại Đồng Nai

22/03/2022 15:00:00 toquoc.vn
Đối với các dự án khu dân cư đã giao đất, cho thuê đất toàn bộ diện tích dự án và các dự án đã giao đất, cho thuê một phần diện tích dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố rà soát hồ sơ.

Mới đây, Uỷ ban nhân dân Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành và huyện thành phố tiến hành rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư và khoáng sản trên địa bàn.

Sau khi làm việc với Kiểm toán nhà nước về đất đai khi thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã có kết luận một số nội dung liên quan đến dự án khu dân cư giao, cho thuê đất.

Theo đó, đối với các dự án khu dân cư đã giao đất, cho thuê đất toàn bộ diện tích dự án và các dự án đã giao đất, cho thuê một phần diện tích dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án, quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu và pháp luật liên quan.

Đồng thời, làm rõ cơ sở pháp lý để không thực hiện đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tham mưu đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét để làm cơ sở thực hiện các thủ tục đất đai theo Điều 62 Luật Đất đai 2013 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1268/UBND-KTN ngày 9/2/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có văn bản hướng dẫn.

Do đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, chuẩn bị hồ sơ, đăng ký làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện; việc tiếp tục xử lý đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Riêng đối với các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau đó cấp phép thăm dò, khai thác 5 mỏ đá xây dựng trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá và quy định pháp luật liên quan đối với những mỏ đá xây dựng này, tham mưu đề xuất kèm theo dự thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý và phản hồi Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn